Modellen zijn zo gek nog niet

Modellen zijn zo gek nog niet

No nonsense, praktisch gericht en hands-on zijn zo maar enkele typeringen die gelden voor de doelgroep van Flow+. De meeste ondernemers hebben op basis van deze kenmerken, aangevuld met een goed ondernemers instinct een succesvolle business gebouwd. Eigenlijk nooit lag een model ten grondslag aan het initiële succes, dus waarom nu daar tijd en energie in stoppen?

Menige ondernemer wordt uiteindelijk toch verrast dat door het toepassen van het INK/EFQM managementmodel ze een overzicht verkrijgen op hun strategie die ze voorheen niet hadden en tot nieuwe inzichten worden gebracht. Onderlinge relaties tussen te nemen bedrijfsbeslissingen, de (in)consistenties daarin en zelfs complete omissies worden scherp in kaart gebracht. Dit helpt de ondernemer om een heldere visie naar de toekomst te bouwen en tegelijk biedt het een kader voor het betrekken van medewerkers daarbij. Het ondernemersinstinct blijft leidend, maar wordt dankzij de “kapstok” nog doelgerichter en doelmatiger ingezet met meer succes tot gevolg.

Benieuwd op welke kruispunt jij als ondernemer staat?