Lessons learned

—Ik heb alles weer in balans kunnen brengen: mezelf, mijn gezin en mijn rol als ondernemer.

No nonsense, praktisch gericht en hands-on zijn zo maar enkele typeringen die gelden voor de doelgroep van Flow+. De meeste ondernemers hebben op basis van deze kenmerken, aangevuld met een goed ondernemers instinct een succesvolle business gebouwd. Eigenlijk nooit lag een model ten grondslag aan het initiële succes, dus waarom nu daar tijd en energie in stoppen?...

Menige ondernemer voelt dit intuïtief aan. Het bedrijf groeit lange tijd vanzelf maar dan lijkt er een onzichtbaar plafond te ontstaan. Alsof een onzichtbare hand weerstand creëert waardoor de volgende stap maar niet wil lukken....

De ondernemers die wij begeleiden hebben in het algemeen een mooi track record en een succesvolle onderneming. Dus waarom je laten begeleiden? We delen graag de inzichten van de ondernemers die het lef hebben gehad deze stap toch te zetten en zich te laten begeleiden. De ervaring leert dat deze ondernemers dankzij de Basecamp gesprekken vaker stilstaan bij de strategie van hun onderneming en de rust en ruimte pakken om na te denken over waar ze staan en waarheen ze willen....

Het is verrassend hoeveel ervaren ondernemers tot de conclusie komen dat ze eigenlijk geen zicht meer hebben op hun eigen ondernemersambities. Jaren geleden zijn ze vanuit passie en inzicht met hun onderneming gestart, maar met het verstrijken van de jaren is de onderneming zelf leidend geworden en niet langer hun eigen ondernemersambitie....

Na twintig jaar ondernemerschap wilde Wijnand opnieuw onderzoeken wat zijn persoonlijke ambitie is en daarnaast ook nieuwe doelstellingen opstellen voor zijn onderneming PartnersInBedrijf. Wat wil ik voor mijzelf, wat is een passende ambitie voor mijn onderneming en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Vragen die Wijnand verder wilde onderzoeken. Het is zijn ambitie om persoonlijk en zakelijk verder te groeien. Wijnand kon echter hulp gebruiken om dit proces vorm te geven....

—Dankzij Flow+ maken we strategische beslissingen sneller en beter

Benieuwd op welke kruispunt jij als ondernemer staat?