Flow+ spiegelt en denkt mee bij ondernemersvragen

21 JUNI 2019

Flow+ spiegelt en denkt mee bij ondernemersvragen

Wijnand Vergeest kiest voor begeleiding van Flow+. Door periodieke sessies worden relevante vraagstukken geïdentificeerd en opgepakt. “Ik heb alles weer in balans kunnen brengen: mezelf, mijn gezin en mijn rol als ondernemer. Flow+ spiegelt en denkt mee bij concrete ondernemersvragen, dat heeft me enorm geholpen.”

Na twintig jaar ondernemerschap wilde Wijnand opnieuw onderzoeken wat zijn persoonlijke ambitie is en daarnaast ook nieuwe doelstellingen opstellen voor zijn onderneming PartnersInBedrijf. Wat wil ik voor mijzelf, wat is een passende ambitie voor mijn onderneming en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Vragen die Wijnand verder wilde onderzoeken. Het is zijn ambitie om persoonlijk en zakelijk verder te groeien. Wijnand kon echter hulp gebruiken om dit proces vorm te geven.

Begeleiding door Flow+

Wijnand koos voor periodieke begeleiding van Flow+, een nieuwe dienstverlening van Joanknecht om ondernemers en hun onderneming breder bij te staan. Flow+ begeleidt ondernemers en hun onderneming naar een volgende fase. Via basecamp-sessies brengen we de ondernemerswereld, met alle relevante vraagstukken, in kaart. Als scherp en kritisch klankbord begeleiden we bij het vinden van passende oplossingen. Ook buiten de sessies is de Flow+ coach beschikbaar om te sparren over actuele zaken.

Gestructureerd oppakken van relevante vraagstukken

Wijnand werkt samen met Flow+ coach Jeroen Beckers om die relevante vraagstukken gestructureerd op te pakken. Door de juiste vragen te stellen, aandachtig te luisteren en grondig te analyseren komt de Flow+ coach samen met de ondernemer tot de kern: hoe gaan we persoonlijke ontwikkeling en groei van de onderneming realiseren? Een personal assessment is ingezet om op een objectieve manier meer inzicht te krijgen in de onderliggende drijfveren en capaciteiten van Wijnand en om zo zijn persoonlijke ambitie te bepalen. In het kader van de bedrijfsontwikkeling is daarbij ook een voor PartnersInBedrijf belangrijke medewerker in het assessment meegenomen. Verder heeft Wijnand samen met Jeroen zijn gewenste tijdsbesteding in kaart gebracht. En belangrijker: deze afgezet tegen de huidige tijdsbesteding. Deze analyse draagt bij aan het vormgeven van de ‘roadmap’ naar groei.

Door deelname aan de Flow+ managementgame* zijn de basisprincipes van integraal management op een laagdrempelige manier ervaren. Met deze kennis gingen we aan de slag met de “Wereld van de Ondernemer”. Dit is een tool van Flow+, gebaseerd op het internationaal gevalideerde INK/EFQM-model, bedoeld voor het vaststellen van de ondernemingsdoelstellingen. Het bevat elf continenten om te pionieren. De ambitie is vastgesteld en vertaald naar een concrete ‘roadmap’ van wat binnen de organisatie moet gebeuren om dit te realiseren.

Resultaat

Dankzij inzet van Flow+ heeft Wijnand meer inzicht gekregen in zijn kracht als ondernemer en hoe dit om te zetten naar hernieuwde, persoonlijke ambities. Daarnaast heeft hij opnieuw doelen gesteld voor PartnersInBedrijf, afgestemd op die persoonlijke ambities. Wijnand kiest ervoor om na oplevering van de opdracht, zich voor de realisatie van zijn ambities ook te laten bijstaan door Flow+. De basecamp-sessies vormen een basis voor reflectie. Dit geeft Wijnand de mogelijkheid verder aan zijn onderneming te werken. De Flow+ coach en de gesprekken vormen daarbij een stok achter de deur om zaken écht te veranderen.

Benieuwd op welke kruispunt jij als ondernemer staat?